Werkwijze

Coach

Coachen is een vorm van persoonlijke begeleiding die altijd gestoeld is op basis van gelijkwaardigheid  en die zowel individueel als in groepsverband kan worden verzorgd. Coachen is geïndiceerd als er sprake is van een wens of noodzaak tot verbetering van het persoonlijk functioneren met zelfredzaamheid als doel. Het is een geschikt instrument voor een ieder die (meer) grip wil krijgen op het eigen functioneren. Voorwaarde voor een coachingstraject is de bereidheid om naar eigen drijfveren en handelen te kijken. Daarnaast is de motivatie om met de verkregen inzichten aan de slag te gaan van essentieel belang voor het eindresultaat.

Er wordt gecoacht op:

Structuur en regie

Praktische vaardigheden

Toezicht

Er wordt altijd gewerkt met ervaren en professionele medewerkers, die actief betrokken zijn, op een verantwoorde manier en ervaren zijn met de doelgroep.

Stuur ons een e-mail